Tôi cần 1 Shipper đến lấy hàng tại:
Và giao hàng tới:
Mặt hàng:
Cân nặng (kg):
Tiền thu hộ (vnđ):
Ghi chú cho Shipper:
Số điện thoại người nhận: