Tôi cần 1 Shipper đến lấy hàng tại:
Và giao hàng tới:
Tiền thu hộ (vnđ):
Ghi chú cho Shipper: